Marijin put

Godine 1672. dao je grof Ivan IV. Drašković postaviti od dvorca u Klenovniku do hodočasničke kapele sv. Volfganga u Vukovoju petnaest kamenih postaja s prizorima otajstva svete kriunice. Većina je spomenika bila klesana iz kamene gromade nepravilna oblika, obrađena u donjem dijelu poput gomile naslaga kamenja, pred kojom se odvija prizor s reljefnim likovima.

Taj veličanstven i jedinstven pothvat u Hrvatskoj vrlo je kvalitetan rad nepoznatog baroknog majstora iz XVII. stoljeća. Zadnja postaja nalazi se na 473 metara nadmorske visine, a put je dužine oko 4.5 kilometara. «U prekrasnom okolišu zelenih zagorskih brega, hodočasnici su moleći krunicu na svakih 300 metara dolazili do novih prikaza otajstva svete krunice. Uranjajući u radost, žalost i slavu Isusa i Marije pobožna je duša nalazila uzroke vlastite radosti, snagu u osobnoj tuzi i nadu u konaču slavu, a gore na cilju puta pronalazila sliku raja», ističe povjesničar i arhivist Andrija Lukinović opisujući pilove svete krunice u sakralnom kulturno-povijesnom vodiču «Sv.Volfgang», tiskanom u prigodi 500.obljetnice kapele.

Tijekom stoljeća postaje su dotrajale, zapuštene, a neke su i nestale. Još 1786. godine postaje su bile tako oštećene da je vizitator Mirko Rafaj naredio kameničkom župniku Vožaru da «gospoštija kipove obnovi, a ako to ne učini, neka ih ukloni». Godine 1882. zamjenjeni su trošni postamenti postaja, a neke su i premještene.

Danas je od 15 postaja očuvano njih 9 u različitim obima. Na četiri postaje očuvan je reljefni prikaz i njegov postament (Krunjenje Bogorodice, Silazak Duha Svetoga, Uzašašće Gospodinovo, Prikazanje u hramu), kod jedne postaje očuvana je puna plastika i njen postament (Kristova molitva na Maslinskoj gori), kod jedne postaje očuvan je samo reljef (Raspeće), kod jedne postaje očuvan je fragment skulpturalnog prikaza i postament (Uznesenje Blažene Djevice Marije), kod jedne je očuvan samo postament, a kod jedne postaje postavljeno je raspelo novijeg doba umjesto barokne skulpture.

Za ostalih 6 postaja bez ikakvih ostataka, na mjestima na kojima su se nekada nalazile, postavljeni su privremeni betonski stupovi te su zajedno s drugim postajama «krštene» svojim imenima, postavljanjem pločica s opisima.

U prigodi nedavne proslave 500. obljetnice kapele sv.Volfganga, započela je obnova toga vrlo vrijednog ambijentalnog sklopa Marijina puta. Krajem kolovoza 2008. prva je obnovljena zadnja, 15. postaja Marijinog puta s prikazom Krunjenja Bogorodice, koja se već stoljećima nalazi na platou ispred kapele. Prema obnovljenom prikazu postaje izrađena je njezina replika te je postavljena na dva metra visoko postolje, a orginalna je postavljena u nišu cinkture. Time je započeto formiranje budućeg lapidarija kapele, a mnogi pojedinci i tvrtke žele se uključiti u obnovu toga jedinstvenog vjerskog i umjetničkog blaga.

Mr. Davorin Stepinac iz Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba, koji je zajedno s dipl. povj. umjetnosti Ivanom Peškanom 2004.godine priredio konzervatorijsku studiju s idejnim rješenjem obnove i prezentacije Marijina puta, u studiji je naznačio sve potrebne radove te će se radovi izvršavati sukladno toj studiji u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, župe i općine Klenovnik te mjerodavnih institucija.

Izvor: tekst Nedjeljka Pintarića, knjižica «Marijin put u Klenovniku»