Radovi na regulaciji potoka

  • 29 rujna 2015
  • Broj pregleda: 4093
Radovi na regulaciji potoka
Proteklog je tjedna realizirana regulacija potoka s ciljem sprječavanja izljevanja.

Radovi na uređenju ceste na Lipovniku

  • 25 rujna 2015
  • Broj pregleda: 4158
Radovi na uređenju ceste na Lipovniku
U srijedu 23.09.2015. kvalitetno je rekonstruirana županijska cesta u dijelu naselja Lipovnik.

Poziv kandidatima za radno mjesto komunalnog redara na provjeru znanja i sposobnosti

  • 24 rujna 2015
  • Broj pregleda: 2831
Poziv kandidatima za radno mjesto komunalnog redara na provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati za radno mjesto komunalnog redara Općine Klenovnik da dođu na provjeru znanja i sposobnosti u prostorije Općine Klenovnik, Klenovnik 8, Klenovnik, dana:

1.listopada 2015. godine u 10,45 sati.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana

  • 8 rujna 2015
  • Broj pregleda: 3357
Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana

Načelnik Općine Klenovnik objavljujue javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga građana s područja Općine Klenovnik za 2016. godinu.