Obavijest stanovnicima, vlasnicima i korisnicima nekretnina, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta Općine Klenovnik

  • 28 srpnja 2016
  • Broj pregleda: 5024
Obavijest  stanovnicima, vlasnicima i korisnicima nekretnina, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta Općine Klenovnik

Obavijest  stanovnicima, vlasnicima i korisnicima nekretnina, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta Općine Klenovnik na obvezu uređivanja svojih površina, kako ne bi obrasle trnjem, korovom, raslinjem, visokom travom i ambrozijom te tako ugrožavale sigurnost i zdravlje ljudi i ometale promet, sukladno Odluci o komunalnom redu na području Općine Klenovnik.

Također se obavještavaju da su obvezni o svom trošku održavati zaštitni zemljišni pojas (bankine), odvodne grabe i na njima propuste, odnosno mostove, živice i drveće koje raste uz javne prometne površine koje su u nadležnosti Općine, a graniče s njihovim katastarskim posjedom.

Stabla uz stambene zgrade svojom krošnjom ne smiju zaklanjati dnevno svijetlo ili oštećivati fasadu, a uz prometne površine ne smiju otežavati preglednost i nadvijati se iznad istih. Vlasnici, odnosno korisnici dužni su rezati suhe grane stabala, uklanjati granje koje ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama.

Isto tako, vlasnici ili korisnici građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta uz cestu, javnu površinu ili unutar naselja dužni su sprečavati njihovu zakorovoljenost, redovito kositi travu i uklanjati šikaru i otpad, odnosno održavati predmetno zemljište sukladno njegovoj namjeni, u skladu s poljoprivrednom namjenom.

Nadzor nad provođenjem odredbi Odluke i propisa donesenih na temelju iste obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klenovnik, komunalni redar i druge nadležne inspekcijske službe u skladu sa zakonom.

Ako se spomenute površine uredno ne održavaju, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da ukloni uočene propuste. Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, komunalni redar je ovlašten izdati rješenje, usmeno izreći novčanu kaznu, izdati obvezni prekršajni nalog te podnijeti ili predložiti podnošenje optužnog prijedloga za prekršaj.

Kako ne bismo bili prisiljeni izricati novčane kazne, apeliramo na sve stanovnike da se pridržavaju navedenog te napominjemo da će se nadzor nad provedbom Odluke provoditi cijele godine.

 

Komunalni redar:

Anita Canjuga


Print
Kategorije: Naslovnica, Vijesti
Tagovi:
Ocjenite ovaj članak:
5.0

Ostavite komentar

Dodajte komentar