POVIJEST DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA KLENOVNIK

1932. – 2009.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Klenovnik utemeljeno je davne 1932. godine na poticaj radnika Bolnice i Škole u Klenovniku te uglednih žitelja Klenovnika. Posebne zasluge pripadaju tadašnjem blagajniku Bolnice gosp. Josipu Baumeisteru , tadašnjem učitelju Pučke škole Zvonimiru Benkoviću, prvom predsjedniku Društva Ivanu Njegaču, te Juraju Lukavskom, prvom zapovjedniku Društva. Utemeljiteljima Društva značajnu pomoć u ustroju i radu pružali su tadašnji primarijus Bolnice dr. Joković i upravitelj Vukičević. Oni su u prvom upravnom odboru odobrili sredstva za izgradnju vatrogasnog doma koji uz dogradnju garaže i uređenje dvorane u potkrovlju i danas služi kao vatrogasni dom te spremište vatrogasne opreme. Dom je izgrađen dobrovoljnim radom članova DVD-a, djelatnika Bolnice, Škole i mještana, dok je cjelovitu tadašnju stolariju izradio i Društvu poklonio gosp. Josip Ceglec.

Prvo sredsvo za gašenje DVD Klenovnik dobiva od DVD-a Ivanec, te je time porastao interes mještana za rad Društva. Prvu intervenciju Društvo je imalo zajedno s DVD-om Ivanec u Dubravcu gdje je požar zahvatio nekoliko kuća.

Društvo je djelovalo do 1941. god., a od tada rad zbog rata prestaje sve do 1946.god. kada se društvo ponovno konsolidira na poticaj gosp. Špiranc Ivana Špiranca i Valentina Bunića. 1950. godine Bolnica Klenovnik poklanja Društvu prvu motornu crpku 'DKW'. U razdoblju od 1952. do 1964. god. Društvo redovito djeluje, a osobitu brigu vodi o obuci i školovanju kadrova i nabavi opreme. U tom razdoblju vodstvo Društva preuzeli su Andrija Cuković, predsjednik, Stjepan Plahinek, zapovjednik, Franjo Bureš, tajnik društva, te Vjekoslav Šestanj, blagajnik Društva. U to vrijeme, osim razvoja protupožarne zaštite, Društvo je razvijalo vrlo bogatu i kulturnu djelatnost. Organiziranjem javnih priredbi dolazi se do sredstava za nabavu agregata (crpke) 'SAVICA', a uskoro i suvremenije crpke 'SORA'. Crpka 'SAVICA' dodijeljena je novo-ustrojenom društvu u Dubrovcu, koje nažalost nije zaživilo te je crpka vraćena u DVD Klenovnik, gdje se i danas nalazi.

Od 1964. do 1971. godine rad Društva ponovno prestaje, pa se i vatrogasni dom pretvara u skladište Poljoprivredne zadruge. No, 1971. počinje oživljavanje i obnavljanje rada Društva. U rad se uključuju mlađi ljudi koji se i školuju, te kao novi kadrovi 1976. god. ustrojavaju novi Upravni odbor s predsjednikom Dragutinom Carem, tajnikom Franjom Burešom te zapovjednikom Ivanom Oštarjašom. Tim ustrojem započinje novo razdoblje rada i razvoja Društva.

1978. god. DVD Klenovnik imenuje novi upravni odbor u koji su izabrani predsjednik Stjepan Divjak, blagajnik Josip Pintarić, tajnik Drago Šipek, mjesni matičar kojeg od 1979. god. zamjenjuje Josip Car.

1980. god. na redovnoj izbornoj sjednici izabrani su i članovi novog upravnog odbora: Josip Polančec – predsjednik, Stjepan Divjak – zamjenik, Vladimir Brglez – tajnik, Josip Pintarić – blagajnik, Ivan Oštarjaš – zapovjednik, Ivan Friščić – zamjenik, Ivan Majhen – spremištar, te Josip Škvarić i Zvonko Artić – članovi. S malim izmjenama ovaj Upravni odbor radi gotovo do 1993. god. 1990. god. ulogu zapovjednika preuzima Izidor Gladović koji je od 1984. god. bio zamjenik zapovjednika. U tom razdoblju, točnije 1981. god., uz pomoć Vatrogasnog saveza tadašnje Općine Ivanec nabavljeno je kombi vozilo marke 'IMV' i suvremena vatrogasna crpka 'ROSENBAUER' koja je i danas u funkciji. Suradnjom mještana, Vatrogasnog saveza i mnogih drugih fizičkih i pravnih osoba, 1986. god. tada već staro vozilo zamijenjeno je novim kombiniranim vozilom marke 'TOM 80'. Uza sve to nabavljena je i ostala vatrogasna oprema , a i organizirano je školovanje za vatrogasce kao i za vatrogasne dočasnike koju uspješno završava veći broj vatrogasaca.

25. srpnja 1982. organizirana je proslava 50. godišnjice rada i postojanja Društva pod pokroviteljstvom radne organizacije Zagorjeplet iz Lepoglave. Povodom organizacije obilježavanja 50. godišnjice Društva asfaltirano je dvorište oko vatrogasnog doma i nabavljen je komplet od 15 stolova i 30 klupa.

1985. god. pokrenute su aktivnosti vezane uz učvršćivanje prijateljstva imeđu našeg Društva i Vatrogasnog društva Stojnci iz Slovenije. U razdoblju od 1985. do 1990. god. vođena je briga o primanju novih članova i školovanju kadrova. Primljeno je 25 novih članova no nisu svi bili dugo aktivni te su neki napustili Društvo. Također je vođena briga o održavanju vatrogasnog doma i nabavi potrebne opreme. Članovi Društva su u tom razdoblju često pripremali zabave kako bi zaradili financijska sredstva za nabavu radnih i svečanih uniformi, razne opreme i druge potrebe.

Redovito su održavane izvještajne i izborne sjednice kao i u ranijem razdoblju. U 1998. godini postavljen je fini sloj asfalta na grubi asfalt u dvorištu Društva. Održavani su i prijateljski susreti s Vatrogasnim društvom 'Stojnci'.

1991. godine nabavljena je cisterna-prikolica, 415 litara, na vlastiti pogon s visokim pritiskom, pogodna za gašenje svih vrsti požara. 25.listopada 1992.god. obilježena je 60. godišnjica rada i postojanja Društva. 14.02.1993. godine održana je izborna sjednica na kojoj je za predsjednika predložen Ivan Kočet, no gosp. Kočet nije prihvatio tu funkciju kao ni potencijalni drugi kandidat gosp. Ivan Oštarjaš. Na toj sjednici za tajnika društva predložen je Nedjeljko Gladović, za blagajnika Stjepan Divjak, za zapovjednika Izidor Gladović, za zamjenika Ivan Majhen, za spremištara-strojara Andrija Pintarić, a za članove Upravnog odbora izabrani su Vladimir Brglez, Josip Oštarjaš i Josip Polančec.

Od 14.02.1993. do 16.04.1994. godine ne postoji niti jedan zapisnik upravnog odbora DVD-a Klenovnik. 16.04.1994. god. održana je izvještajna godišnja sjednica Društva iz čijeg zapisnika se vidi da je izvještaje o radu DVD-a podnio predsjednik Vladimir Brglez, a blagajnički izvještaj Mijo Barišić. Niti iz zapisnika prethodne izvještajne skupštine, kao ni i iz zapisnika ove skupštine, nije vidljivo tko je donio odluku, odnosno tko je imenovao Juraja Oreškog za predsjednika DVD-a, a Miju Barišića za blagajnika. Također nema ni pisanog traga tko i kada je smijenio predsjednika Juraja Oreškog i imenovao novog predsjednika Vladimira Brgleza. S obzirom da ne postoje zapisnici može se pretpostaviti da je sve to usmenim putem dogovoreno. U 1993. godini uz pomoć DVD-a Ivanec i tadašnjeg SIZ-a za zaštitu od požara, nabavljen je kamion-cisterna s pumpom i rezervoarom koji je Društvo vlastitim sredstvima popravilo jer je pumpa bila neispravna, te je osposobilo za gašenje požara.

U 1994. godini kreće se u izgradnju garaže i adaptaciju vatrogasnog doma. Bolnica Klenovnik je poklonila Društvu 10 metara kubnih trupaca za novo krovište na vatrogasnom domu. U 1994. god. Općina Klenovnik je obilježila 750 godina spominjanja imena Klenovnik. Povodom te obljetnice DVD Klenovnik je bio organizator združene vježbe u Bolnici Klenovnik u kojoj su sudjelovali i DVD Ivanec, Donja Voća, Lepoglava i Bednja. U 1994. godini došlo je do promjene članova upravnog odbora, razriješen je dužnosti blagajnik Mijo Barišić, a imenovan je novi blagajnik Martin Tucelj. Tijekom te godine organizirane su radne akcije za članove Društva na rušenju starog krovišta i dijela zidova, kao i na izgradnji nove garaže te postavljanja novog krovišta, uređenja unutrašnjosti doma i zamjenu stolarije. U 1997. godini završena je adaptacija doma. Uz pomoć Općine Klenovnik uređuje se potkrovlje doma i dobiva se lijepa dvorana za potrebe DVD-a i za održavanje raznih kulturnih događaja.

07.05.1995. god. DVD Klenovnik u skladu s novim Zakonom o zaštiti od požara u Republici Hrvatskoj donosi odluku o predaji sve pokretne vatrogasne opreme u vlasništvo Općine Klenovnik. Oduzimanjem imovine Vatrogasnom društvu dolazi do nezadovoljstva i nezainteresiranosti članova Društva za rad, a time i do stagnacije rada DVD-a.

28.11.1997. god. održana je godišnja izborna sjednica DVD-a na kojoj su predloženi kandidati za rukovodstvo, odnosno članovi upravnog odbora: Ivan Cuković, Ivan Majhen, Ivica Šarko, Stjepan Šarko, Antun Rinkovec, Vladimir Brglez, Josip Polančec, Izidor Gladović, Ivan Friščić, Stjepan Oreški i Damir Majhen. Za predsjednika je predložen Vladimir Brglez, za zapovjednika Izidor Gladović, a za tajnika Josip Polančec. Predloženi kandidati tražili su da se na te funkcije imenuju druge osobe, što nije učinjeno. Od te skupštine pa sve do 08.11.1998. god. nema niti jednog zapisnika o radu upravnog odbora DVD-a. Uz nezadovoljstvo izabranog rukovodstva i članova upravnog odbora DVD-a došlo je do bojkota rada, a razlog je bio isključivo loš odnos vlasti i politike kao i mještana Općine Klenovnik prema članovima DVD-a. U želji da se taj odnos promijeni cijelo rukovodstvo dalo je neopozivu ostavku na sve funkcije.

08.11.1998. god. održan je zajednički sastanak svih članova Društva s predstavnicima vlasti Općine Klenovnik ( Ivan Smontara – načelnik , Josip Friščić – predsjednik Općinskog vijeća ) i predstavnicima Vatrogasne zajednice Varaždinske županije ( Zvonko Biškup – predsjednik VZŽ i Stjepan Šinko – zapovjednik ). Sastanak je održan na temu 'Opstanak ili raspust DVD-a Klenovnik'. Na tom sastanku v.d. zapovjednik Izidor Gladović iznio je cjelokupnu situaciju vezenu uz stagnacij rada Društva i tražio da se sva imovina vrati u vlasništvo DVD-a te da Općina Klenovnik osigura sredstva za nabavu potrebne opreme za rad Društva. Također je predložio da se izabere novo rukovodstvo jer postojeće ne funkcionira.

Obzirom na nastalu situaciju, dogovoreno je da predsjednik Općinskog vijeća gosp. Josip Friščić pripremi pozive za izvanrednu izbornu sjednicu DVD-a Klenovnik. U pripremi sjednice će mu pomoći Josip Oštarjaš, Ivan Smontara, Nedjeljko Gladović i Josip Polančec. Pošto je izborna sjednica održana 28.11.1997. god. dogovoreno je da se upravni odbor i rukovodstvo izabrano na toj sjednici aktiviraju i da vode DVD do sljedeće izborne skupštine. Od 1998.god. do izborne sjednice, DVD Klenovnik je radio na okupljanju članova, pripremane su radne akcije za uređenje okoliša i unutrašnjih prostorija vatrogasnog doma. Također su održavane redovite vježbe za operativne članove DVD-a.

U tom razdoblju donesen je novi Zakon o zaštiti od požara kojim je vraćena imovina DVD-a, a općine su dobile obvezu da u proračunu osiguravaju sredstva za rad DVD-a. Općina je bila dužna donijeti procjenu ugroženosti od požara i plan zaštite od požara, a DVD je dužan taj plan provoditi.

25.02.2001. god. održana je izborna godišnja sjednica na kojoj je izabran novi upravni odbor u sastavu: Josip Oštarjaš – predsjednik, Josip Polančec – dopredsjednik, Izidor Gladović– zapovjednik, Antun Rinkovec – dozapovjednik, Nedjeljko Gladović – tajnik, Jurica Brglez – blagajnik, Ivan Cuković – spremištar, Stjepan Oreški, Izidor Kolarek, Damir Majhen i VladimirBrglez članovi. U nadzorni odbor izabrani su : Stjepan Divjak – predsjednik, Josip Šarko – član i Darko Telebar – član. Na toj sjednici u DVD je primljen jedan novi član. Organizirana je škola za ispitane vatrogasce koju je završilo 14 novih članova. Od te izborne sjednice DVD Klenovnik vrlo uspješno nastavlja rad.

Na sjednici upravnog odbora održanog 02.03.2001. god. donesena je odluka da se svake prve nedjelje u mjesecu održavaju vježbe za operativno članstvo. Operativnom članstvu pridružuju se i ostali članovi Društva te se nakon vježbi i radnih akcija održava zajedničko druženje svih članova Društva uz domjenak.

U 2003. god. održana je svečanost obilježavanja 70. godišnjice DVD-a Klenovnik. Povodom te godišnjice u prostorije vatrogasnog doma uvedeno je centralno grijanje na plin, nabavljen je i dio vatrogasne opreme. Organiziran je tečaj za vatrogasce prve klase kao i doškolovanje za dočasnike. Pokrenute su aktivnosti glede nabave novog vozila. U toj godini nije održana godišnja sjednica jer se očekivala prema obećanju od raznih institucija nabava jednog novog vozila u našem Društvu. No, to obećanje se nije ostvarilo i nije održana godišnja sjednica već su održavane samo sjednice upravnog odbora i druženja svake prve nedjelje u mjesecu.

U 2004.god. nabavljeno je vozilo marke ' MERCEDES BENZ 1017' iz inozemstva. Pomoć u nabavi vozila-kamiona-cisterne pružili su Vijeće Općine Klenovnik na čelu s načelnikom dr. Andrijom Golubom i Vatrogasna zajednica Varaždinske županije i njezin predsjednik Zvonko Biškup. Vozilo je stajalo oko 200.000 kuna.

U 2005.god. nabavljeno je terensko vozilo 'JEPP CHEROKE' 4x4, 1996. godište.

19.02.2005.god. održana je 73. redovna izborno – izvještajna godišnja sjednica na kojoj je izabran novi upravni odbor u sastavu : Josip Polančec – predsjednik, Josip Oštarjaš – zamjenik predsj. i Nedjeljko Gladović, Saša Kralj, Ivan Cuković, Jurica Brglez, Izidor Gladović, Damir Majhen, Marijan Oreški, Ivan Kušen i August Oreški– članovi upravnog odbora.

Novoizabrani upravni odbor imenovao je iz svojih redova Izidora Gladovića za zapovjednika, Damira Majhena za dozapovjednika, Nedjeljka Gladovića za tajnika, Juricu Brgleza za blagajnika, Sašu Kralja za spremištara i Ivana Cukovića za pomoćnog spremištara. Na toj sjednici donesena je odluka o uključivanju sedmorice članova vatrogasne mladeži. Iste godine, na inicijativu Damira Majhena i Saše Kralja, formirano je natjecateljsko odjeljenje koje je u 2005.god. nastupalo na sljedećim natjecanjima:

MEMORIJAL 'MIRKO KOLARIĆ' VŽ – osvojeno 21. mjesto

(ekipa je proglašena iznenađenjem Memorijala)

'KUP GRADA NOVI MAROF' – osvojeno 21. Mjesto

MEMORIJAL 'MILAN HABRUN' BEDNJA – osvojeno 1. mjesto

7. POKRETNA VJEŽBA GRADA LEPOGLAVE – osvojeno 2. mjesto

U 2006.god. organiziran je tečaj za ispitane vatrogasce na koji je upućeno 11-ero naših članova. Po prvi puta u našem Društvu dodijeljena je titula za Vatrogasce godine. Na redovnoj izbornoj – izvještajnoj sjednici održanoj 18.03.2006.god. za Vatrogasca godine u 2005.god. proglašen je Damir Majhen. Na toj sjednici podijeljene su diplome za 11-ero ispitanih vatrogasaca. Iste godine određena je i natjecateljska ekipa za koju su zaduženi Damir Majhen i Saša Kralj. Ekipa je sudjelovala na združenoj vježbi DVD-a u Donjoj Voći te na sljedećim natjecanjima:

MEMORIJAL 'MIRKO KOLARIĆ' VŽ – osvojeno 16. mjesto

GRADSKO NATJECANJE GRADA IVANCA, u konkurenciji gostiju osvojeno 2. mjesto

MEMORIJAL 'MILAN HABRUN' BEDNJA – osvojeno 7. mjesto

8. POKRETNA VJEŽBA GRADA LEPOGLAVE – osvojeno 1. mjesto

U toj godini nabavljeno je je dosta vatrogasne opreme. Posebno treba istaknuti nabavu osobne zaštitne opreme za sedmero članova operativne grupe. Osobna zaštitna oprema, 7 kompleta, nabavljena je od firme 'PFEIFER' iz Čakovca u vrijednosti od 33.000,00 kuna. Također je vođena i briga o doškolovanju članova. Za dočasnika prve klase upućeni su Saša Kralj, Damir Majhen, Martin Pintarić, Mario Šobak i Ivan Cuković. Iste godine za blagajnika je izabran Martin Pintarić.

Na 75. redovnoj izvještajnoj godišnjoj sjednici Društva dodijeljene su spomenice za 50,40,30,20 i 10 godina vjernosti Društvu. Za 50 godina spomenice su primili Franjo Oštarjaš, Andrija Fotez, Slavko Vuglovečki i Vladimir Gladović. Za 40 godina spomenicu je dobio Ivan Friščić. Za 30 godina spomenice su dobili Josip Oštarjaš, Josip Polančec, Stjepan Picek, Stjepan Divjak, Antun Rinkovec, Ivan Majhen i Izidor Gladović. Za 20 godina spomenice su dobili Josip Colarić i Ivan Cuković. Za 10 godina spomenicu su dobili Stjepan Šarko, Darko Telebar, Jurica Jurica i Stjepan Oreški.

U 2007.god. Društvo je nabavilo preostali potrebni dio opreme. Donesena je odluka o pokretanju postupka za dogradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma, odnosno o prikupljanju dokumenata za dobivanje lokacijske dozvole. U toj godini natjecateljska ekipa bila je vrlo aktivna. Na 28. Memorijalu 'Mirko Kolarić' u Varaždinu ekipa muški 'A' osvojila je 25.mjesto od 67 ekipa. Na 7. Memorijalu ' Trtinjak Tomislava i Čurila Ivice' ekipa je osvojila 8.mjesto od 14 ekipa. Na natjecanju Vatrogasne zajednice Ivanca ekipa je osvojila 1.mjesto od ukupno 9 ekipa, a na 9. pokretnoj vježbi u Lepoglavi 2.mjesto. iste te godine Društvo je prisustvovalo u obilježavanju 100. godišnjice DVD-a Maruševec. U 2007.god. za vatrogasca godine 2006. proglašen je Saša Kralj.

01.03.2008.god. održana je redovna izvještajna godišnja sjednica DVD-a. Na sjednici je proglašen vatrogascem godine u 2007.god. Izidor Kolarek. U 2008.god je izrađen je idejni projekt dogradnje i rekonstrukcije vatrogasnog doma na temelju kojeg je zatražena lokacijska dozvola. Izrađena je projektna dokumentacija i dobivena lokacijska dozvola te se čeka raspisivanje natječaja. U 2008.god. DVD Klenovnik je bio domaćin za organizaciju tečaja za ispitane vatrogasce našeg i susjednih društava. Tečaj je uspješno položilo 16-ero novih članova koji su primljeni u Društvo. Svih petero dočasnika je uspješno položilo za dočasnika prve klase. U 2008.god. također je nabavljen dio opreme.

Natjecateljska ekipa je u 2008.god. na 1. Memorijalu 'Dragutin Medved' u Ivancu osvojila 1.mjesto, a na Pokretnoj vježbi grada Lepoglave 4.mjesto.

28.02.2009.godine održana je 77. redovna izborna – izvještajna godišnja sjednica DVD-a. Na sjednici je izabran upravni odbor i rukovodstvo u sljedećem sastavu : Josip Polančec – predsjednik, Izidor Kolarek – zamjenik predsj., Damir Majhen – zapovjednik, Saša Kralj – zamjenik zapovjednika, Nedjeljko Gladović – tajnik, Martin Pintarić – blagajnik, Ivan Cuković – spremištar, Mario Šobak – zamjenik spremištara, Krunoslav Picek, Davor Vuglovečki i Martin Bunić – članovi. U nadzorni odbor izabrani su: Izidor Gladović– predsjednik, Tomo Srednoselec – član i Ivan Hiržin – član. Na toj sjednici za vatrogasca godine u 2008.god. proglašen je zapovjednik Izidor Gladović. Dugogodišnji zapovjednik Društva Izidor Gladović odlučio je da zapovjedništvo prenese na mlađeg člana i sjednica je uvažila njegovu želju.

20.ožujka 2009.god. upravni odbor donio je plan rada operative za 2009.god i plan nabave opreme za razdoblje 2009. – 2012. godine .

DVD Klenovnik trenutno broji 70-ero aktivnih članova